บริการออกแบบ

บริการจัดองค์ประกอบ ฟรี

ด้วยบริการจัดวางงค์ประกอบศิลป์ สำหรับ สินค้า รูปแบบ และขนาดสำเร็ปรูป เท่านั้น
โดยลูกค้าจะต้องจัดเตรียม องค์ประกอบต่างๆให้ทาง ทีมออกแบบ เช่น โลโก้ รูปภาพประกอบ รูปภาพสินค้า ข้อความ เป็นต้น

โดยลูกค้าจะได้รับ งานออกแบบ 1 รูปแบ สามารแก้ไข ได้ 1 ครั้ง

ออกแบบง่ายด้วยตนเอง

ลูกค้าสามารถ ออกแบบ ได้ด้วยตนเองโดย ใช้  adoeb spack มีรูปแบบสำเร็ป และ รูปภาพ อักษร ให้ใช้อย่างง่ายด่าย

บริการจัดวางองค์ประกอบ setA

ด้วยบริการจัดวางงค์ประกอบศิลป์ สำหรับ สินค้า รูปแบบ และขนาดสำเร็ปรูป เท่านั้น
โดยลูกค้าจะต้องจัดเตรียม องค์ประกอบต่างๆให้ทาง ทีมออกแบบ เช่น โลโก้ รูปภาพประกอบ รูปภาพสินค้า ข้อความ เป็นต้น

โดยลูกค้าจะได้รับ งานออกแบบ 1 รูปแบ สามารแก้ไข ได้ 5 ครั้ง

set B

ด้วยบริการจัดวางงค์ประกอบศิลป์ สำหรับ สินค้า รูปแบบ และขนาดสำเร็ปรูป เท่านั้น
โดยลูกค้าจะต้องจัดเตรียม องค์ประกอบต่างๆให้ทาง ทีมออกแบบ เช่น โลโก้ รูปภาพประกอบ รูปภาพสินค้า ข้อความ เป็นต้น

โดยลูกค้าจะได้รับ งานออกแบบ 2 รูปแบ เลือก 1 รูปแบบ สามารแก้ไข ได้ 5 ครั้ง