ป้ายธงญี่ปุ่น ไวนิล J-Flag Banner

ป้ายธงญี่ปุ่น,ธงญี่ปุ่น,j-flag,ป้าย ธงไวนิล

ป้ายธงญี่ปุ่น ขนาดงานพิมพ์ สำเร็จมีให้เลือก ดังนี้

โครงเหล็ก+งานพิมพ์240g. 2ด้าน
40x150 cm. =  690฿
50x150 cm. =  750฿
60x150 cm.  =  810฿

งานพิมพ์ 240g. 2ด้าน
40x150 cm.  =  240฿
50x150 cm.  =  300฿
60x150 cm.  =  360฿

งานพิมพ์ 320g. 2ด้าน
40x150 cm. =  290฿
50x150 cm. =  360฿
60x150 cm. =  440฿

โครงเหล็กสูง 190 cm. ปรับระดับ สำหรับใส่ป้ายไวนิล ตามที่ลูกค้าต้องการได้

สัดส่วนป้ายพื้นฐาน ขนาดป้าย
สัดส่วนป้ายพื้นฐาน ขนาดป้าย

ค่าจัดส่งพัสดุทั่วประเทศ  190฿/ชุด 

ค่าบริการออกแบบสิ่งพิมพ์ งานป้าย

ออกแบบ ป้าย

สินค้าแนะนำ