เงื่อไขการออกแบบฟรี

  • ลูกค้าจะต้องส่งไฟล์ โลโก้  รูปภาพ ข้อความ ต่างๆให้ทาง signdio
  • ความละเอียดของ โลโก้  รูปภาพ ขึ้นอยู่กับ ไฟล์ที่ลูกค้าส่งให้
  • บริการ ออกแบบฟรี 1แบบ แก้ไข 1ครั้ง จะให้บริการ จัดวาง องค์ประกอบ ให้เฉดสี เท่านั้น